ตัวกรองนอตช์ปรับตัวได้แบบปรับแบนด์วิดท์

Variable Bandwidth Adaptive Notch Filter

 

 ราชู พันธ์ฉลาด

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 .เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received April 19, 2011

Revised May 12, 2011 


บททัดย่อ

บทความนี้นำเสนออัลกอริธึมปรับค่าแบนด์วิดท์สำหรับตัวกรองไอไออาร์นอตช์อันดับสองแบบปรับตัวแบบบังคับโพลและ   ซีโร่ที่ใช้อัลกอริธึมเกรเดียนต์ธรรมดาในการปรับสัมประสิทธิ์ของตัวกรอง หลักการที่นำเสนอนี้สามารถเพิ่มความเร็วในการลู่เข้าของตัวกรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำตอบที่ต้องการอยู่ห่างจากค่าเริ่มต้นของการปรับ  

 

คำสำคัญ: ตัวกรองนอตช์แบบปรับตัว, อัลกอริธึมเกรเดียนต์, ปรับแบนด์วิดท์

 

Abstract

This paper presents the algorithm for adjusting bandwidth of second-order adaptive IIR notch filter with constrained poles and zeros that works with the plain gradient algorithm to adjust its coefficient. The proposed method can increase the speed of convergence of the filter, especially, when the optimum solution is far away from the initial value of adjustment.    

 

 Keywords: Adaptive Notch Filter, Gradient Algorithm, bandwidth adjustment

 

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com